Marknadsanalys

Relevant, övergripande och djupgående information om er marknad.

Nu behöver ni inte längre ägna er åt att bearbeta kalla kunder. Istället kan ni anlita Concito Consulting för strategisk mötesbokning. Med vår hjälp sparar ni värdefull tid, då varje potentiell nykund redan på förhand är insatt i er verksamhet när ni väl övertar kontakten. Vi är experter på det första mötet och har tagit fram metoder för att snabbt och begripligt förklara nyttan av komplexa tjänster och produkter.

Nya affärer

Vitsen med mötesbokning är att skapa nya affärsmöjligheter. När ni väl tar över kontakten med de företag vi bearbetat är ni försäkrade om att de är införstådda med det värde ni erbjuder dem. Vår roll är att förenkla ert arbete genom att minska avståndet mellan potentiell och faktisk kund. För de flesta säljorganisationer är bearbetningen av kalla kunder ett besvärligt och ofta frustrerande moment – på Concito Consulting drivs vi av utmaningen.

Inleder med marknadsanalys

För att kunna förmedla ert budskap krävs det att vi är väl insatta i den verksamhet ni bedriver. Vi måste ha en klar bild över marknadens efterfrågan, analysera konkurrens och rådande klimat. Genom att inleda med en djupgående marknadsanalys skapar vi optimala förutsättningar för att effektivt kommunicera ert utbud till potentiella kunder.

Så fungerar marknadsanalysen.

Fokusera på befintliga kunder

Känner ni att jakten på nya kunder kostar er alltför mycket värdefull tid? Låt oss ta hand om mötesbokningen och frigör tid som istället kan fokuseras på att ge befintliga kunder bästa möjliga service. Efter den initiala marknadsanalysen presenterar vi siffror som tydligt visar hur mycket ni kan tjäna på att anlita oss för nykundsbearbetning genom mötesbokning. Vi ser till att ni alltid har nya värdefulla leads i er säljpipeline.

Komplexa tjänster

En av våra främsta styrkor ligger i förmågan att förklara komplexa koncept på ett både engagerande och säljande vis. Tar er produkt eller tjänst mer än 30 sekunder att beskriva? Ta hjälp av oss för att snabbt nå nya kunder.

Bland våra uppdragsgivare finner ni bland annat:

  • Managementkonsulter
  • Logistikpartners
  • IT-konsulter

Genuint engagemang

Vad som särskiljer Concito Consulting från många andra mötesbokare är vårt genuina engagemang. Flertalet av våra medarbetare har erfarenhet från områden som försäljning och marknadsföring och brinner för den första kundkontakten.

Välkomna att kontakta oss för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte.

Kontakta Concito idag och berätta hur vi kan hjälpa dig.