Jörgen Sjöstrand

Concito Consulting, ett av Nordens ledande konsultföretag inom mötesbokning har köpt upp Adsensus, ett digitalt konsultbolag med fokus på sälj och marknadsföring som bland annat nominerats med tre DI Gaseller i rad. 

Uppköpet är ett första steg i Concito’s omfattande strategi att utöka sitt tjänsteutbud för sina kunder och samarbetspartners och att bli Nordens ledande fullservicebyrå inom försäljning och digital marknadsföring. 

Concito grundades 2016 och har fördubblat sin omsättning senaste åren och sett god lönsamhet. Vi har lyckats bra med att hjälpa våra kunder att få tillväxt via mötesbokning och är också Nordens största partner till Pipedrive som gjort att vi kunnat bistå våra kunder med implementation av CRM/säljsystem för att effektivisera processer och öka deras lönsamhet. Vi har helt enkelt hittat ett koncept som fungerar för både oss och våra kunder, säger Jörgen Sjöstrand, VD på Concito Consulting.

Adsensus resa fortsätter trots konkurs. F.d. styrelseordförande och partner på Adsensus slår ihop bolaget med sin befintliga verksamhet Concito Consulting för att bredda tjänsteerbjudandet och erbjuda Adsensus kunder och anställda fortsatt samarbete.

Adsensus grundades 2004 i Lund och har sedan dess vuxit sig till att bli ett välbekant namn inom såväl tjänstesektorn som bland de hundratals Lundastudenter som jobbat där vid sidan av sina studier under årens lopp. Som bäst gick det mellan 2014 och 2016 då bolaget nominerades med DI Gaseller tre år i rad och man såg en kraftig expansion både inom och utanför Sverige. Senaste åren har Adsensus genomgått ett flertal större organisatoriska förändringar vilket tärt på likviditeten och när Coronaviruset kom blev det helt enkelt för mycket och ägarna tog beslut om en kontrollerad konkurs som inleddes 22/5/2020. 

Det är alltid sorgligt när företag går i konkurs men för mig var det extra tråkiga nyheter då jag själv varit del av och suttit som styrelseordförande på Adsensus i flera år innan jag lämnade 2015 för att starta Concito. Adsensus har under sina 16 år haft fantastiskt bra relationer med sina kunder och anställda och alltid fokuserat på kvalité i sina leveranser så när jag hörde om vad som hänt ville jag se vad jag kunde göra för att inte Adsensus story skulle ta slut, berättar Jörgen Sjöstrand, VD på Concito Consulting och ny ägare av Adsensus AB. 

‘Idag är kostnadseffektiviteten och precisionen högre än någonsin och det är detta vi vill hjälpa fler bolag ta del av’

Raymond Pazsit, COO Concito Consulting (tidigare; CMO Adsensus)

Men det är inte bara en sentimental satsning som ligger i grunden för uppköpet utan förvärvet gör att Concito som fram tills nu fokuserat på mötesbokning och implementation av CRM/säljsystem nu även kommer kunna erbjuda en rad tjänster inom marknadsföring. 

I den nya konstellationen kommer Raymond Pazsit (tidigare Marknadschef på Adsensus) axla rollen som Chief Operating Officer (COO) med fokus på att utveckla tjänsteerbjudandet inom digital marknadsföring och leadsgenerering. – ‘I dagens digitala samhälle är försäljning och marknadsföring inte längre två separata aktiviteter utan såväl strategi som processer behöver vara i linje med varandra och informationsutbytet skall ske sömlöst och helst till stor del automatiserat. Man kan absolut se en förändring i ledningsgrupper i rätt riktning men det är fortfarande inte en självklarhet för de flesta. Med de digitala verktyg och processer som finns idag är kostnadseffektiviteten och precisionen högre än någonsin och det är detta vi vill hjälpa fler bolag ta del av’, berättar Raymond Pazsit, tillträdande COO på Concito och tidigare CMO på Adsensus. 

För mer information, vänligen kontakta:

Raymond Pazsit COO Concito Consulting

Raymond Pazsit, COO Concito Consulting

737 71 91 20

raymond.pazsit @ concito.consulting

Jörgen Sjöstrand VD

Jörgen Sjöstrand, VD Concito Consulting

708 14 54 37

jorgen.sjostrand @ concito.consulting